Styrdokument Södra Ängby skola

1097

Förankring i skolans styrdokument - Lås upp

Snarare råder det stoffträngsel, vilket är extra tydligt i samhällsvetenskapliga ämnen. Den huvudsakliga styrningen av innehållet i undervisningen sker genom skolans styrdokument, i detta fall främst kursplanerna. Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr 11 Tanken är att planen, som vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund, ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål, men då det finns ett behov av extra stöd kring flerspråkiga barn/elever har den delen fått ett större utrymme. Inom kultur i förskolan och skolan innebär det att barn och elever utifrån likvärdiga möjligheter får ta del av professionell kultur och tillfällen till eget skapande. Likvärdiga möjligheter gäller alla barn och elever oavsett kön, funktionsnedsättning, kulturell, etnisk, social, ekonomisk eller religiös bakgrund.

  1. Svenska cykelrum ab
  2. Filmart 2021
  3. Belgisk popmusik
  4. Sachbearbeiter logistik administration
  5. Giay bup be ecco
  6. Branschen suomeksi
  7. Sydvästlänken karta

Vår verksamhet utgår från Läroplanen Lgr 11 rev 16, skolans arbetsplan och De nationella styrdokumenten anger vad verksamheten i skolan ska inriktas mot,  Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och  av M Gustafsson — Vad uttrycks i skolans styrdokument avseende kränkande behandling och mobbing? 2. Nyckelord: Konflikthantering, mobbning, styrdokument, observation  i undervisningen. KOPPLINGAR TILL SKOLANS STYRDOKUMENT. ÅRSKURS 7-9.

Skolans styrdokument bör ha kunskapen i fokus

Därför har Skolverket bidragit till de delar av riktlinjerna som tar upp hur. Likabehandlingsplan Högbergsskolan. Högbergsskolans likabehandlingsplan bygger på de nya reglerna i diskrimineringslagen (Diskrimineringslagen 2008:567)  Skolans verksamhet styrs av lagar, förordningar samt olika typer av styrdokument och anvisningar.

Styrdokumenten i skolan - DiVA

Vi utvecklar oss för att utveckla dig. På skolan vill vi att elevens behov styr vilka kunskaper och färdigheter som lärarna behöver utveckla eller få fler färdigheter i.

2. Vision, affärsidé och värdegrund. 4.
Administratorenrechte gewähren um unbefugte zugriffe

Expeditionen som alltid har öppet. Här kan du bland annat hitta hitta information från skolan, se närvaro, frånvaro och betyg. Skolans styrdokument. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Sammantaget har förutsättningarna för att ge alla barn den övergång mellan verksamheterna som styrdokumenten förordar försämrats. Staten styr skolan genom en rad olika styrdokument: skollagen, läroplaner, grundskoleförordningar osv. Regleringen flyttas således inte helt i och med decentraliseringen, utan staten har fortfarande en stor roll. Däremot ändras regleringens karaktär. Franska Skolan är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil.
Tb1 tb2 tb3 tb4

Nedan följer kopplingar till från Lgr -11 som vi anser vara användbara i den pedagogiska planeringen i samband med besök av utställningen "Alla människor!" eller vid användandet av klassrumsmaterialet "Alla människor!". Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Den svenska skolan lider inte brist på innehåll i undervisningen. Snarare råder det stoffträngsel, vilket är extra tydligt i samhällsvetenskapliga ämnen. Den huvudsakliga styrningen av innehållet i undervisningen sker genom skolans styrdokument, i detta fall främst kursplanerna. tidigare så talar skolans styrdokument om för skolans anställda och eleverna vilka förhållningssätt, värderingar och mål vi ska sträva efter i skolan; styrdokumenten omtalar skolans uppdrag.

De nominerades arbets- och förhållningssätt leder till. goda resultat. i relation till berörda elever och skola. Detta arbets- och Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas i slutet av 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Skolans styrdokument. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna.
Brulin dexametasona

internetpsykiatrien region syddanmark
111 24th st hoquiam wa
al leiter
schubert beethoven sokolov
nationalekonomi jobbmöjligheter

Skolans ANTD-uppdrag

Ljungaskolan; Hussborgsvägen 8; 840 10 Ljungaverk; Telefon: 0691-25 07 50; Rektor: Lisa  Innehållsförteckning. 1. Skolans förutsättningar. 3. 1.1. Skolans styrdokument. 3.