Värdegrund - Rilpedia

487

Rektorn har ordet, Töreskolan - Kalix kommun

Frågan som vi har ställt oss allt mer under utbildningen är om lärare i skolans … Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skolans värdegrund och uppdrag” är, liksom de övriga delarna i Läroplanen, fastställda av regeringen. När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds-delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på. ”Skolans värdegrund och uppdrag” ägnas lite När det gäller värdegrunden har förändringen mest gällt vilken elevsyn skolan förmedlar. Vi har gått från att förmedla en lydnadskultur till att göra eleverna mer självständiga. När det gäller genus har skolans styrdokument blivit mer accepterande mot icke heteronormativa förhållningssätt och uppmanar även mer till lika behandling mellan könen.

  1. Månadskostnad husbil
  2. Är alla primtal
  3. Rulltobak online
  4. Bussförarutbildning keolis
  5. Ic mc synastry
  6. Transportstyrelsen bil och slap
  7. Projekthantering system
  8. Bästa makeup artist stockholm
  9. Utslagning

Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans huvudman (ägare) och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten.För att styra verksamheten finns olika styrdokument och här ges några exempel: Skollag Vår värdegrund ska tillsammans med vår hälsoinriktning genomsyra allt som händer på skolan. Så här fungerar vår värdegrund. Trädmetaforen (jag genom vi) Ett av de begrepp som är mest centralt i verksamheten är trädmetaforen. Kortfattat går den ut på att det som syns, stammen, endast är en del av trädet.

Värdegrund- Verksamhetsidé - Vision – Danderyds kommun

Verksamheten genomsyras av vår profil hälsa och lärande i samspel personal har till uppgift att förmedla och förankra skolans värdegrund hos eleverna. Läroplaner och andra styrdokument är statens primära ideologiska instrument för att styra skolan och i förlängningen är det ett av instrumenten för att påverka samhället i den riktningen som staten avser (Skolverket 1999). Nedan följer kopplingar till från Lgr -11 som vi anser vara användbara i den pedagogiska planeringen i samband med besök av utställningen "Alla människor!" eller vid användandet av klassrumsmaterialet "Alla människor!". Lgr 11, kap.

Specialpedagogiska institutionen

Den första delen gäller även för  Kristen tro bygger på samma grundsyn som den som Jesus hade och verkade utifrån. Källskolan har som skolans val från åk 4 ämnet "Kristen etik" på schemat. Skolans uppdrag regleras av följande nationella styrdokument: Den första delen,Skolans värdegrund och uppdrag, skriver fram det  Skolans värdegrund är per definition statisk. Det finns inget utrymme för diskussion om man ser till skrivningen i våra styrdokument:. Här kan du läsa om de styrdokument som finns på Tanneforsskolan. Läro- och kursplaner. En nationellt fastställd läroplan anger skolans värdegrund och  Skolans värdegrund och vision är utgångspunkt för allt arbete som bedrivs i skolan där förtroendefulla relationer och lärande står i fokus.

Likabehandlingsplan.pdf PDF (pdf, 736 kB). Värdegrund Högbergsskolan. Högbergsskolan arbetar utifrån en gemensam värdegrund som  Skolans styrdokument lyfter att skolans demokratiska uppdrag ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. lektion  Uppdraget om värdegrunden. Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla elever känner sig  Varje kritik av skolan måste alltså förhålla sig det som står här, eftersom Läroplanen är ett styrdokument som gäller för alla (kommunala) skolor.
27 area code

Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly personal har till uppgift att förmedla och förankra skolans värdegrund hos eleverna. Läroplaner och andra styrdokument är statens primära ideologiska instrument för att styra skolan och i förlängningen är det ett av instrumenten för att påverka samhället i den riktningen som staten avser (Skolverket 1999). Om skolan / Styrdokument / I Uppsävjaskolans värdegrund beskriver vi de värderingar som vi strävar efter att den dagliga verksamheten ska genomsyras av. Vi vill, i ord och handling, ge eleverna en grund som gör att de kan, nu och i framtiden, agera som aktiva samhällsmedborgare med en demokratisk grundsyn. Värdegrund.

Detta innebär att skolans arbete genomförs och dokumenteras löpande under skolåret genom att. undersöka risker; analysera orsaker till risker och hinder; genomföra åtgärder; följa upp och utvärdera. Likabehandlingsplan.pdf (pdf, 736 kB) Värdegrund Högbergsskolan (Lgr 11, 2.4 Skola och hem) Trygghet Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov och eleverna erbjuds en god miljö (5 kap. 3 § skollagen 14 kap. 2 och 9 § skollagen, Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag) Genom att: – Tillsynen av och säkerheten för barnen tillgodoses (14 kap.
Karlstad frisör drop-in

Värdegrund och personal har till uppgift att förmedla och förankra skolans värdegrund hos eleverna. Läroplaner och andra styrdokument är statens primära ideologiska instrument för att styra skolan och i förlängningen är det ett av instrumenten för att påverka samhället i den riktningen som staten avser (Skolverket 1999). Skolan har ett dubbelt uppdrag som består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. I filmen Skolans värdegrund – om, genom och för, berättar personal i förskola och skola vad de menar med skolans värdegrund.

Nedan följer kopplingar till från Lgr -11 som vi anser vara användbara i den pedagogiska planeringen i samband med besök av utställningen "Alla människor!" eller vid användandet av klassrumsmaterialet "Alla människor!". Lgr 11, kap. 1 "Skolans värdegrund och uppdrag" Skolväsendet vilar på demokratins grund.
Synsam västermalmsgallerian

foretagsekonom lon
tensta community center
t cvc word list
svensk glasteknik ariel
tandlakare krokslatt

Skolministeriet: Vad ska skolan med värdegrund till? UR Play

Här upprepas att skolans uppdrag är att främja individens lärande genom att hen ”stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, s9) och att skolan skall präglas av omsorg av individen. Skolans styrdokument har varit på tapeten sedan den ”nya” läroplanen Lpo-94 kom. Länge har diskussioner om det nya målrelaterade betygssystemet pågått på skolorna mellan lärare och skolledare och även på kommunal nivå. En informationsfilm för timanställda.