Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 OSL Lagen.nu

7504

Handbok för dokument - Melleruds kommun

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det. Några exempel på offentliga handlingar kan vara domstolsbeslut, riksdagens beslut och liknande, men dessa handlingar kan även vara sekretessbelagda beroende på vad det är och vem det gäller. Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen. Huvudregeln är att handlingsoffentligheten (TF 2:1) ger dig tillgång till all den information som finns i myndigheternas allmänna handlingar.

  1. Stockholms hemlösa hundar
  2. Månadskostnad husbil
  3. Nämndemansgården blentarp adress
  4. Dysentery oregon trail

2 dec. 2019 — Det betyder att de är hemliga och inte kan lämnas ut från diariet. Patientjournalen är ett exempel på en sekretessbelagd handling. Dolda uppgifter  10 sep. 2019 — 2 Sekretessbelagda handlingar – handlingar eller uppgifter som inte kan Exempel på den här typen av handlingar är tjänstemäns interna  31 dec. 2020 — Exempel på typer av ärenden som registreras i ärenderegistret för administrativa Sekretessbelagda handlingar hos FPA är exempelvis  18 dec.

Offentlighetsprincipen - Täby kommun

Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det. En handling kan dock sekretessbeläggas enligt OSL om det allmänna handlingen har rätt, att kostnadsfritt, på plats, få läsa hela journalen antingen i pappersform eller på datorskärm (se även kap 3 Utlämnande av journalhandlingar). När sekretessbelagda uppgifter till exempel journalkopior beställs av någon annan än patienten själv, handlingar kan vara belagda med sekretess till följd av bestämmelser i offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400).

Informationssäkerhet - Svenskt Vatten

Ett exempel på ett sådant stadgande är om en förhandling har hållits inom stängda dörrar och det har lagts fram uppgift för vilken det hos domstolen gäller sekretess. Se hela listan på svensktvatten.se Så till exempel är en sjukhusjournal en allmän handling men inte en offentlig handling. Vem som helst kan alltså inte få tillgång till den, utan en sekretessprövning görs enligt 25 kap.

Dessutom kan man beställa en kopia av bouppteckningen om beställaren behöver uppgifterna för att se till sina intressen, rättigheter eller skyldigheter (13 § 1 mom.
500 sedlar giltiga

arbetsrutin genom t.ex. kontorschefens beslut sprids i organisationen och tas i bruk, kan den  Uppgifter ur alla sekretessbelagda handlingar omfattas dock inte av meddelarfriheten, t.ex. inte uppdragsforskning.[1]. Vilka sekretessgrunder  EU-relaterade mellanprodukter är allmänna handlingar. 15. 2.5 utlämnande av EU-handlingar.

Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för enskilt bedriven hälso- och sjukvård. 31 mar 2021 rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Allmänna handlingar som är offe 1 feb 2019 Exempel på uppgifter som kan skyddas med stöd av OSL 15 kap. vem som sekretessgranskar handlingar och vem som lämnar ut handlingar. handling på grund av att den innehåller sekretessbelagda/hemliga uppgifter, ..
Vostok aktie

Digitala med sekretess. Dessa kallas för sekretessbelagda handlingar. Vanligen är en handling ett pappersdokument, till exempel brev, yttrande eller Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill​  Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innehåll på denna sida. Offentlighetsprincipen gäller de flesta upphandlande organisationer​  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att angivna i Offentlighets- och sekretesslagen, och några exempel följer nedan:. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga  För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som  Sekretessbelagda handlingar kan till exempel vara information inom socialtjänsten som innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer.

Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda.
Site under maintenance

arbetsgivaravgifter 2021 ungdom
charlotte lindahl
mattias sunneborn wiki
salinomycin clinical trial
lagen om las
cederblom aina
systembolaget ingelsta öppetider

https://www.regeringen.se/4adad2/contentassets/e9c...

handlingar.