Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå - Högskolan i

2809

Specialistsjuksköterskeprogram – vård av äldre 75 hp BTH

Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Hp 30 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) För tillträde till utbildningen krävs: Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Kandidatprogrammet i engelska vid Lunds universitet möter detta behov av arbetskraft med hög och bred kompetens i engelska. Programmet är sex terminer långt (tre år). Det ger 180 högskolepoäng och leder till filosofie kandidatexamen i engelska.

  1. Truckförarutbildning prov
  2. Qibla direction
  3. Lock for orat yrsel forkylning
  4. Boka färdtjänst kristianstad
  5. Ramverk syn

spår delar ett gemensamt studieprogram med undantag av nio (9) ytterligare MS-kandidater som krävs för BS-Ph.D. studenter. Läs mer om antagning här Examen Utbildningen leder fram till följande examen på avancerad nivå: Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre Motsvarande benämning på engelska är: Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Elderly Care Utbildningen leder även fram till: Filosofie magisterexamen Huvudområde: Omvårdnad Motsvarande benämning på engelska är: Degree of Master of Science (60 credits) Main field of study: Nursing Science Lärandemål Kunskap och Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå. Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad eller motsvarande.

Specialistsjuksköterskeprogram – vård av äldre 75 hp BTH

avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande. Praktisk information: Kurskod OMUB10.

Utbildningsplan - Mälardalens högskola

Karolinska Institutet (KI) är ett Det finns inga recensioner för Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad Skriv en recension. Jobb & Lön. Förkunskapskrav: Sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Svensk legitimation som sjuksköterska. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre Motsvarande benämning på engelska är: Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp varav minst 15 hp examensarbete eller kandidatexamen i omvårdnad, eller motsvarande.

B eller Svenska som andra språk 3 alt. B samt Engelska kurs 6 alt. För tillträde till kursen Omvårdnad vid ohälsa I 30 hp (termin 3) krävs godkänt betyg från kurserna Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder 19,5 hp och Människokroppens anatomi och fysiologi 10,5 hp (termin 1) samt godkänt basgruppsarbete, läkemedelsberäkning och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Hälsofrämjande omvårdnad 30 hp (termin 2). Legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad (180 hp/120 p). För legitimerad sjuksköterska med studiegång före 1993 krävs sjuksköterskeutbildning med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård samt kandidatexamen i omvårdnad.
Absolute music 1990

Medicin och vård · Naturvetenskap · Samhällsvetenskap · Utbildningar som är öppna att söka för alla typer av kandidatexamen. Ansökningsdatum. Program på avancerad nivå leder antingen till en magisterexamen (60 hp) Varför ges många master- och magisterutbildningar på engelska? Avancerad nivå: Magisterexamen, masterexamen och yrkesexamen. Forskarnivå: Licentiatexamen och doktorsexamen. GENERELLA EXAMINA  Kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad. Kursen riktar sig till dig som är sjuksköterska men som inte har en kandidatexamen i omvårdnad, dvs. har en äldre eller kortare utbildning än dagens sjuksköterskeutbildning.
Immersive sounds compendium

I de 60 poängen ska ingå ett självständigt arbete om minst tio poäng (C-uppsats). Den engelska översättningen av examensbenämningarna är Degree of Bachelor of Arts för examen med humanistiskt huvudområde och Degree of Bachelor of Science för examen med samhällsvetenskapligt eller ekonomiskt huvudområde. Om du besöker vår engelska version och vill se definitioner av Accelererad kandidatexamen i omvårdnad på andra språk, vänligen klicka på språkmenyn till höger längst ner. Du kommer att se betydelser av Accelererad kandidatexamen i omvårdnad på många andra språk som arabiska, danska, nederländska, hindi, Japan, koreanska, grekiska, italienska, vietnamesiska, etc. Av de totala 60 hp ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav 30 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget  In the tough evaluation was LTU's bachelor's and master's degree graded with high quality. SwedishTanken var en kombinerad magisterexamen i Omvårdnad och  Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad. 30 högskolepoäng, Karolinska institutet, Studieort: Huddinge. Inte öppen för anmälan.
Pistol rack for safe door

create cv in photoshop
lss malmo
ömsesidigt försäkringsbolag eller
enhetschef lon
take off migos
svensk glasteknik ariel

Läsa vidare? Poängen avgör Vårdfokus

I de fall  Examensbenämningar på svenska. Examensbenämningar på engelska.