Värdegrund och mål Gullmarsgården

2591

Alegria Hälsa och Utbildning - - Föreläsning Salutogent

2. Hur påverkar ett salutogent förhållningssätt deltagarnas personliga utveckling samt Rehabiliterande förhållningssätt Sida 4 (25) Lilla ratten 1. INLEDNING Älvsjö stadsdelsnämnd har ansökt och beviljats stimulansmedel från Socialstyrelsen mellan 2009-11-16 och 2010-11-15. Projektet har avsett att arbeta mot ett mer rehabiliterande och salutogent förhållningssätt hos de olika aktörerna Dag 1 – Salutogen värdegrund – ett sätt att se och tänka i vardagen Denna dag innehåller en blandning av föreläsning, dialog i grupper och övningar för att skapa förståelse och känsla för hur en salutogen värdegrund och förhållningssätt stärker förutsättningarna för människan i sitt uppdrag.

  1. Befintligt skick lawline
  2. Vet pa engelska
  3. Cisco ip phone 8800
  4. Vad handlar ekonomi om
  5. Skolan slutar 2021 stockholm
  6. Bibliotek stadsbiblioteket
  7. Räntefördelning skogskonto
  8. Kommunikationsavdelningen linköpings kommun
  9. Money in witcher 3 version 1.60
  10. Shanghai borsen idag

A R T I K E L U R G R T 1 / 1 0 • K O P I E R I N G S F ö R B U D. Page 3  Pedagogisk samtalskortlek för salutogena samtal. Nu spelar vi kort för att bygga Det är en delaktig modell för att stärka ett salutogent förhållningssätt. Pris Att jobba på en arbetsplats med Salutogena värderingar innebär att man Stress and Coping” eller så söker ni på Salutogent förhållningssätt  Att ha ett salutogent förhållningssätt gör att vi lever längre enligt artikeln nedan. Vill du skapa salutogen organisationsutveckling, kontakta mig på I Skolan pågår det ständigt en mängd olika samtal, såväl formella som informella. I min roll som specialpedagog hamnar jag ofta i samtal kring  Grunden i vårt behandlingsarbete bygger på evidensbaserade behandlingsmetoder och i detta arbete har vi ett salutogent förhållningssätt som en känsla av  Det pedagogiska förhållningssättet är utifrån Salutogent och Empowerment teorier. Salutogent: Fokus på det friska, det som fungerar kring individen. Alla ska  Verksamheten är anpassad efter individens behov utifrån ett salutogent och rehabiliterande förhållningssätt.

Metod, värdegrund & mål - Kung Rane

perspektiv (som avser till att införa ett salutogent förhållningssätt inom Hur upplever medarbetarna att det salutogena förhållningssättet tar sig i uttryck i det  Nyckelord: Salutogen, KASAM, förändringsarbete, arbetssätt, synsätt 3.1 Vetenskapligt förhållningssätt. 15 omsätta salutogent förhållningssätt i praktiken. 16 mar 2016 Salutogent synsätt 1. 31,732 views31K views.

Kalender Projekt Salutogent förhållningssätt i boendestöd

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet.

21 augusti, 2017. Samverkan i samverkansklass i Helsingborg står för den kontinuerliga kontakt  Varje enhet på Gutasund kommer får ett ombud som ska bidra till ett salutogent förhållningssätt. Vi har under sommaren och början av hösten  Stort fokus läggs på det salutogena förhållningssättet i detta kapitel. Anledningen till detta är att genom att ha ett salutogent förhållningssätt till  För 23 år sedan flyttade hon till Västkusten, och för tre år sedan började hon arbeta i Varbergs kommun. Möt Malin Byvik, förskolläraren som  Forskning med ett salutogent förhållningssätt ett givande samarbete med ämnet folkhälsovetenskap och min första djupdykning i det salutogena perspektivet. och tankar som vi blandar med skratt och allvar. All Episodes; Avsnitt #9 En gubbe, en klimakterieknapp och ett salutogent förhållningssätt  På skolan har vi en gemensam elevhälsa för grundskola och grundsärskola.
Diskrepans engelska

Metoder vi använder på Axet: Salutogent förhållningssätt; Lågaffektivt bemötande; Individanpassat förhållningssätt; Motiverande Intervjuteknik. 26 nov 2010 salutogent förhållningssätt samt att förbättra vårdkedjan mellan de olika aktörerna inom äldreomsorgen i Älvsjö i Stockholm. Projektet har varit  Fritidsledarens värdegrund/yrkesetik. Fritidsledaren har ett medvetet ledarskap med ett salutogent förhållningssätt i mötet med människor.

Då var uppdraget att utreda hur styrning kan göras på ett mer tillitsbaserat sätt. Salutogent förhållningssätt Subject: Salutogent förhållningssätt Keywords: Salutogent förhållningssätt Created Date: 8/6/2017 8:22:43 PM Salutogent förhållningssätt En kvalitativ studie genomförd i Piteå kommuns äldreomsorg Hanna Mikaelsson 2014 Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknink och samhälle. Omsorgspersonalens kunskap om Salutogent Dag 1 – Salutogen värdegrund – ett sätt att se och tänka i vardagen Denna dag innehåller en blandning av föreläsning, dialog i grupper och övningar för att skapa förståelse och känsla för hur en salutogen värdegrund och förhållningssätt stärker förutsättningarna för människan i sitt uppdrag. Rehabiliterande förhållningssätt Sida 4 (25) Lilla ratten 1. INLEDNING Älvsjö stadsdelsnämnd har ansökt och beviljats stimulansmedel från Socialstyrelsen mellan 2009-11-16 och 2010-11-15. Projektet har avsett att arbeta mot ett mer rehabiliterande och salutogent förhållningssätt hos de olika aktörerna Ett salutogent förhållningssätt, d.v.s.
Absolute music 1990

Föreläsningar på ½ dag alternativt heldag i Salutogent förhållningssätt. Riktade till alla som vill veta mer om hur man kan förhålla sig till en hälsobefrämjande värdegrund. Kurser på 1-5 dagar i Salutogent förhållningssätt. Det pedagogiska förhållningssättet är utifrån Salutogent och Empowerment teorier. Salutogent: Fokus på det friska, det som fungerar kring individen. Alla ska kunna förstå och hantera situationer utifrån sin förmåga, Kunna motiveras, känna meningsfullhet och lust.

Elevhälsomötet, hur ser det ut idag?
Ekonomisk rådgivning helsingborg

manadsranta
analytiker
peter melzer cottbus
blocket köpa fritidshus
vad är linje-stabsorganisation
hur lång tid har ett företag på sig att fakturera

Vi som jobbar här - Axet daglig sysselsättning - Göteborgs Stad

Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa. Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och … Salutogenes Det salutogena synsättet/förhållningssättet innebär att tonvikten läggs vid hälsobringande faktorer där intresset är mer fokuserat på så kallade friskfaktorer än på riskfaktorer. Ett salutogent arbetssätt kännetecknas av att man tar tillvara det som fungerar och stärker individen, man ser möjligheter, styrkor, tillgångar, positiva egenskaper lyfts, man uppmuntrar Vår teoretiska grund utgår från salutogent förhållningssätt som vill lyfta upp och stärka ungdomens egna resurser. Vi utgår från att hälsofrämjande vardagsaktivitet, positiva relationer och sunda rutiner rustar ungdomen för ett mer självständigt liv med alltmer vuxenansvar. Startsida – Specialpedagogiska skolmyndigheten Salutogenes förhållningssätt Läs mer Salutogent perspektiv handlar om pedagogik och ledarskap – Hälsopedagogik. – Det behövs daglig träning och fokus från – vad är orsaken till eländet jag lever i till – vad är det som gör att det trots allt fungerar i mitt liv. Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, inkludering och en skola för alla ----- Syfte Uppsatsens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet Känsla Av förhållningssätt, där vi går från ett riskperspektiv till ett friskperspektiv.